RSS
 

Hvordan kan man ved øget faglighed forebygge fysisk og psykisk vold

600 ledere og medarbejdere i Hjørring Kommunes Ældreområde har i de sidste 3 år arbejdet med kollegial sparring som et redskab til forebyggelse af fysisk og psykisk vold

Kollegial sparring har medvirket til, at der er kommet øget fokus på fagligheden.
Sparringsmetoderne er med til at fastholde fokus på de faglige problemstillinger og medvirker til at arbejde analytisk i en konkret borgersituation, som den enkelte medarbejder gerne vil have sparring på.

Ved kollegial sparring bliver der sat ord på den ”tavse viden” og medarbejdernes faglighed. Fagligheden kommer i centrum, den i talesættes og udvikles. Medarbejderne opnår et mere ressourceorienteret syn på borgerne, og kan se de muligheder, der er for at aktivere borgernes ressourcer. Medarbejderne føler øget faglig stolthed. Borgerne oplever kompetent hjælp.

Personlig udvikling og bedre trivsel
Kulturændringen som sparringen har medført, har også ført til personlig udvikling hos de mere stille medarbejdere, der er blevet mere plads til deres faglige udvikling. Fagligheden højnes når medarbejderne erkender, at de ikke kan vide alt, ikke tager negative oplevelser personligt og tør udvikle sig gennem sparring med kollegaerne.

Kollegial sparring har medvirket til forbedring at trivslen. Medarbejderne har fået større forståelse for hinanden, det gælder også mellem dag-, aften- og nattevagterne. Tonen indbyrdes og tilliden til hinanden er blevet forbedret.
Projektet har vist undervejs, at forebyggelse af vold kan ske via fokus på fagligheden.
Projektet har været banebrydende, da der ikke tidligere har været tradition for systematisk at udvikle fagligheden medarbejderne imellem.

Spar på Volden projektet i Hjørring Kommunes Ældreområde er blevet iværksat med økonomisk støtte fra Fonden for forebyggelse og Fastholdelse og i samarbejde med konsulenthuset Harbohus, som har stået for trænings og udviklingsprocesserne. Der er udarbejdet en ”værktøjskasse” med sparringsmetoder til kollegial sparring.

"LEDERFORUM" har bragt en artikel om projektet.
Læs den her...

Fagbladet FOA bragte i maj 2012 en artikel om "Spar på Volden"
Læs artiklen her

Nye filer til download - april 2013
Filer til download:
Sitemap A-Å
 
Spar på Volden - Kollegial Sparring

Se vores video